bk8 โยคะในประเทศจีน – การปฏิบัติและปรัชญา

ทุกวันนี้จีนเป็นสถานที่ที่มีความอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างมาก bk8 ซึ่งได้รับการยกย่องจากผู้เล่นทั่วโลก การทำสมาธิ ลัทธิขงจื๊อและลัทธิเต๋าเป็นลักษณะที่เด่นชัดที่สุดของความคิดจีน โยคะเป็นหนึ่งในแนวคิดทางปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ของจีน ซึ่งมีรากฐานมาจากจีนโบราณ

โยคะคือการฝึกฝนและประวัติศาสตร์ของจีน ปรัชญาของชาติ ตามที่นักประวัติศาสตร์กล่าวว่า Kryptos ของจีนนำประโยชน์มากมายมาสู่มนุษย์และมีส่วนสำคัญต่อแนวคิดทางวัฒนธรรมของประเทศ

ประวัติศาสตร์ bk8

เป็นการยากที่จะกำหนดประวัติศาสตร์ของโยคะ เพราะมักกล่าวกันว่ามีต้นกำเนิดในอินเดีย โยคะมีหลายรูปแบบและหลายประเภทในอินเดีย แต่โยคะในประเทศจีนถูกนำโดยปรมาจารย์ชาวจีน โดยทั่วไปแล้ว ความสนใจโยคะของจีนอย่างมากเริ่มต้นขึ้นในกลางศตวรรษที่ 9 เมื่อโพธิธรรม ซึ่งเป็นโรคที่ขาดซงซงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปรัชญาพุทธศาสนาของจีน ได้ไปเยือนหมู่บ้านเฉิน (บางครั้งสะกดว่าหมู่บ้านหวู่หลิง) เขายังตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ในภายหลังว่า Silk City เนื่องจากลูกบอลที่ปกคลุมไปด้วยผ้าไหมและหนอนไหมที่คลานอยู่บนพื้นดินของหมู่บ้าน Chen

การรีดไหมเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในหมู่บ้าน Chen ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านสูตรขนมไหม พระโพธิธรรมยังนำโยคะซึ่งตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เจาะลึกกลายเป็นการออกกำลังกายอย่างเป็นทางการของพระสงฆ์ โยคะสมาธิ (ตั้งชื่อตามอารามที่ปฏิบัติธรรม) bk8 พิธีกรรมที่พระสงฆ์ทำทุกเช้า (เรียกว่าพระสงฆ์ของเชน) ถูกมองว่าเป็นการล้างโลกโดยอาศัยแนวคิดโบราณในการเชื่อมโยงจิตใจกับร่างกาย (ดึงเอาสติปัญญาและเนื้อหนังออกจากกัน) และตีความความคิดเชิงปรัชญาในการรวมกายและใจด้วยกายภาพล้วนๆ

ความคิดทางจิตวิญญาณ

ระหว่างที่เขาอยู่ในหมู่บ้าน Chen โพธิธรรมกลายเป็นเพื่อนสนิทกับพระภิกษุชื่ออชุดด์ พระโพธิธรรมมีนิมิตอันลึกซึ้งซึ่งท่านได้ถ่ายทอดไปยังพระอชุดด์ซึ่งส่งต่อไปยังยโชธรรมสาวกของพระองค์

พระภิกษุได้ฝึกโยคะด้วยความคารวะ สร้างแรงบันดาลใจให้พระภิกษุมีจิตกุศลและการทำสมาธิ เป็นต้น bk8 พระภิกษุมีรูปแบบการวิ่งที่ฟุ่มเฟือยเป็นพิเศษ พระภิกษุเคยมีอายุยืนยาวขึ้นและมีชีวิตที่แข็งแรงขึ้นเพราะไม่ต้องเคลื่อนไหวมากหรือปวดข้ออีกต่อไป

ที่มาของโยคะ

โยคะได้รับการสอนครั้งแรกโดยครูชาวอินเดีย Kavrier ในศตวรรษที่ 6 และท่าโยคะเรียกว่า mudras (ฝูง) การฝึกสมาธินี้ ซึ่งเป็นศาสนาที่เชื่อมโยงกันแบบพิเศษ ในความเชื่อของผู้ปฏิบัติหลายคนได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการฝึกโยคะ จากนั้นในตอนต้นของศตวรรษที่ 19 ตัวแทนโยคะชาวญี่ปุ่นชื่อ Karel Kosra ได้รับการยกย่องในการปรับเปลี่ยน mudras toanga (ให้ยืน) ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบ upa

รูปอุปปายังคงทำหน้าที่มุทรา แต่มีการเปลี่ยนแปลง: ในโยคะสมัยใหม่ การยืนถือเป็นการรวมสี่อาณาจักร มากกว่าที่จะแบ่งจิตใจ/ร่างกายออกเป็นสามส่วน

การออกกำลังกายและการสอน

โยคะได้รับการสอนอย่างเป็นระบบของการต่อต้านแบบก้าวหน้า การยืดและเสริมสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายที่สามารถฝึกได้ด้วยตนเองหรือร่วมกัน bk8 โดยทั่วไปมีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดเรื่องมนุษยธรรม แต่ยังพิจารณาระบบสายพานของระบบดั้งเดิมด้วย เนื่องจากระบบอุปถัมภ์ให้ความสำคัญกับการใช้แขนขาในรูปแบบต่างๆ ในกรณีต่างๆ จึงต้องรักษาแขนขาด้วยวิธีที่ยืดหยุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

ความสมดุลทางร่างกาย จิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ

โยคะเป็นการออกกำลังกายที่เคร่งครัด ทำให้จิตใจและจิตวิญญาณเป็นอิสระ ชัดเจน และตอบสนองต่อบุคคลในสภาพแวดล้อมใกล้เคียง การฝึกปฏิบัตินี้ใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างสมดุลในชีวิตจริง มันฝึกผู้เล่นโดยคำนึงถึงหลักกายภาพและจิตวิญญาณของการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติของพวกเขา